badi

Tafavote beine takhte khabe badi va toshake badi

Takhte khabe badi daraie ertefa ast ( mesle takhte khabe chobi va felezi) vali ertefae toshak badi kotah dar hodode 20 santimetr mibashad. Tedade tabaghate takhte badi az 2 , 3 va 4 tabaghe (laie) tashkil shod east vali toshak badi 1 tabaghe mibashad.

Toshak badi ra mitan roye takhte chobi niz gozasht vali takhte khabe badi niazi be takht nadaradT yani in mahsol ham takhte khab va ham toshak dashte ke baes shode ertefae an ziad shaved.

Hajme bade takhte khab badi besiar bishtar az toshak badi mibashad be hamin dalil az keifiate khabe monaseb tari nesbat be toshak badi barkhordar ast va dar zemn takhte khabe badi daraye laie haye mokhtalefi dar soothe dakheli khod hastand ke in laye ha shologh tar az toshak haye badi ast va baese estehkame bishtar mishavad.

Tahamole vazne takhte khab haie badi nesbat be toshak haye badi bishtar mibashad(albate dar bazi az model ha)

Pas ba in tafasir motevajeh tafavote gheimate takhte khabe bvadi ba toshake badi mishavim.

Ekhtelafe gheimat beine anvae takhte badi

Dalile ekhtelafe gheimat beine anvae takhte badi dar in ast ke sathe roye tamami takht haye badi az gir ast vali sathe dor ta dore anha motefavet ast, yani bazi az takht ha PVC bode va bazi digar az yek laye gir mesl roye takhte khab darand

Dalile baadi in ast ke bazi az takht haye badi daraye pompe barghi bode va bazi digar pomp nadarand va mohem tarin dalile in tafavot gheimati dar in ast ke sathge roye bazi az anha az tarh haye khasi ke be estelah kamfort ya khoshkhab mibashad ast va bazi digar sade ya rah rah dart ole takht hastand, ertefae bazi az takht khab haye badi az 2 laye shoro mishavad va dar bazi az model ha be 3 ya 4 laye ham miresad va dalile akhar be baif haye dakheily anhasy ke bafte dakheli sade , bafte dakhly khoshkhab va bafte dakhely aliad dar se taghsim bandie mokhtalef beine in takhte khab ha ast

Dar bafte dakheily sade mohafeze bad ba taghsim bandi haye movazi dar tole takht besorate bala va paeen bad ra be harekat darmiavarand.

Bafte dakhely khoshkhab mohafez be sorate tarh haee az lozy va daiere bad ra be sorate zarbdari va ya hofree az bala be paeen beine har laye az takht be harekat dar miavarand.

Bafte dakheily aliaf dar niz mohafez badi beine tarhaee az nakhe abrishame masnoee dar harekat hastand ke har laye ba nakh haee kea z bala be paeen takht besorate monazam v aba tedade besiar ziad kenare hamdigar tashkil shod ast ke lazem be zekr ast ke in model az sale 2013 be bad dar bazi az takht haye badi ghabele roiat ast ke albate banabr gofte sherkate intex enghelabi dar zamine tolide anvae takhte khabe badi dar donya ast.

Genes gire baazi az takhte khab haye badi niz nesbat be baazi digar daraye tafavot ast chera ke bazi az anha daraye gire kobideh shod east va bazi digar daraye jabr besyar latif va zakhim ke be anha makhmali niz gofte mishavad bazi digar ham daraye sathe gire rah rah va ya haman kebrity hastanad ke ke in sathe roye niz az sale 2013 be bad dar bazi az modelhaye takhtehaye badi dide mishavad.

Nokaty baraye negahdari takhte haye badi

Hargez ba niroye amod be sath be sathe  takhte badi feshar vared nakarde va aya roye an paresh angam nadahid , in kar az om takht mikahad

Baraye modate tolani roye takhte khab badi naneshinid inkar baese feshar vared shodan be noghteye moghabele takht mishavad.

Ba badane khis roye takhte khabe badi deraz nakeshid zira inkar baes mishavad nam vared takht shode va laye haye dakhely ra sost namaiad.

Takhte badi ra be vasaiele garmayesh nazdik nakonid.

Dar sorati ke takhte khabe badi khod ra sorakh kardid va natavanestid an ra peyda konid sathe roee takht ra kaf nazanid.

Dar soraty ke mahale sorakh ra peyda kardid hatman az sherkat darkhaste lavazeme tamir konid va az chasbhaee ke darbazar mojod ast estefade nakonid.

Hengame bad shodane takhte khabe badi be hichg onvan roye an nashind in kar be pompe barghie takht feshar vared mikonad

Takhte khab haye badi ke daraye tarh ha va rang haye mokhtalef hastand pasokhgoye salighe tamamie moshtarian khod mibashand va be dalile mazayaye khobi ke darand bazare foroshe khobi ra be khod ekhtesas dade and.

Anvae takht haye badi ra mitan be pang gorohe asli

1_takhte khabe badi sade

Takhte khabe badi sade be dalile bafte dakheli ke darand be in nam marof ast. Sathe bafte dakhelye in takht khab ha daraye sakhtare dakhelye movaz hastnad ke tavasote baft haee be chand ghesmat taghsim bandi mishavand ta har ghesmat feshare khasi ra tahamol konand

Tedai laye az ghesmate paeen ta balaye in takht khab ha moshahede mishavad ke in laye ha vazife taghsim bandye bad ra beine tabaghate foghani va tahtanie takhte khabe badi ra darand. Tedade in laye ha 2 ta 4 laye mibashad.

2_takhte khabe badi khosh khab

Takhte khab haye badi khosh khab daraye bafte dakheilye shologh tyarty nesbat be takhte khab haye badi sade mibashand. Bafte dakhely in takht ha be sorate zarb dari va ya dayeree mibashad ke har kodam be tore mostaghim be ghematew paeeni khod motasel ast ke dar haghighat taghsime bade bishtary nesbate takhte khab sade anjam  midahad be hamin dalil be in no az takht khab haye badi khosh khab gofte mishavad, dar in nemone niz tedade laye haye paeen ta balaye takht az 2 ta 3 laye mibashad.

Sathe roye va kenarye in takht khab ha az gir (zede tarigh) mibashad va tamamie sakhtar dakhelye in no takht khabe badi az PVC ast.

3_takhte khabe tarh dar

In takhte khab ha dar haghighat tarhi beine takhe badie sade va khosh khab darand ke tanha dar yek modek az takhte khab haye badi ghabele royat hastand, dar vaghe mesle bafte takht sade hastand ke be sorate shiar haye marpichi dart ole takht mibashand.

Tedade laye beine in takht khab ha 4 laye mibashad.

Sathe kenari eine in takht khab ha az genes PVC ast.

4_takhte badie aliafda

In no takhte khabe badi daraye baft haye dakheli az aliafe polyester ast ke dar in model laye haye pelastiky dakhele takht be sorate navarhaee yekdast va yel parche bodand hazf shode ast va jaye khod ra be in navar ha ke be sorate nakh haye amodi ke dar har tabaghe az takht do ghesmat bala va paeen ra be yekdigar motasel mikonad sakhte shode and, in navar haye jaded kea z sale 2013 be bad dar takhte khab haye badi sherkatintex dide mishavand yek amalkarde motefavet darand va on in ast ke chon beine har nakh polyester faselee ba nakhe digary darad avalan bad beine in do safe taradod darad ke baese sobate bishtar takht mishavad va dovoman vaghty feshary be ghesmaty az takht biaiad faghat haman yek tar polyester asib mibinad va chon ba tare badi rabetee nadarad baes mishavad kea sib be ghesmate digar enteghal naiabad sherkate intex rafte rafte dar nazar darad ta tamamye takht khab haye badi ba tarh haye ghadimi khod ra be in no takh khab ha tabdil konad in model dar ebteda ba yek item dorost shode bod vali dar kataloge 2014 intex ba 6 item jaded digar varede bazar shod east.

Tedad tabaghat dar in no takht se va chahar lay east va dar hardo model ham sath robero va ham sathe kenary az gir tashkil shod east.

System AIR LOCK  dar takhte badi aliaf dar chist?

Systm AIR LOCK dar in model az takhte khabe badi haman aliaf dakhelye takht mibashad ke dar in aliaf dar ha ba tavajoh be favasele mosavi taghsim bandi ke darand mitavanand bad ra be rahaty dakhele khod hefz konand va ba in kar takhte badi shoma sabet tar va ostovar tar khahad bod.baiad deghat shavad ke dar sayere  takhte khab haye badi digar in kar be vasile yek laye parche pelastiky anjam migirad ke dar bazi az model ha in laye tarh dar sakhte mishavad va dar bazi digar sade mibashad. Tebghe gofte kataloge intex ke dar an niz tozih dade shode, in no az takhte khab haye badi laye  haye balaee va paeeny ra kheily mohkam tar va ostovar tar beham peres mikonad chera ke in aliaf ha dar navar haye arizie takht khab az yekdigar kamelan mojaza mibashand ke vaghty shoma be yek ghesmat az takht badi khod feshari be sorate amod va bish az hade maghol biavarid daghighan az ghesmat az takhte shoma dochare asib didegi mishavad ke bad ha be morore zaman haman ghesmat dochare taghire shekl khahad shod in moshkel dar morede takhte khabe badi AIR LOCK ya haman aliaf dar bedin sorat ast ke yek tar az system vared minamaeed chera ke aliaf badi va ghably joloye in asib ra migirand, dar haghighat dar in takhte khab ha system AIR LOCK bedin shekl joloye feshare havaye mozaafi ki mikhahad baese kharabi va taghie halite takhte badi shoma shaved ra migirad.

Pas ba tavajoh be do nokteye bala system AIR LOCK takht khabe badi ba do khasiat darad, yeki dar taghsime feshare bad be takht e khabe shoma komak mikonad ta khabe rahat tgary dashte bashid ke takhte badi shma tebi tar mishavad va digary inke be hengame feshar va kharabi laye haye dakhely komak be jologiry bish az hade kharab shodane takht mishavad.

5_takhte badi fom dar

In model az takhte badi sherkate intex be dalile sathe roye fomi ke darad besyar narm va latif tar az sayere takhte khab haye digar ast baiad deghat dasht ke in takht ba takht khab haye digar ke daraye rokeshe gir va ya makhmali hastand tafavot darad. Sathe roye in takhte badi kamelan saf va yek dast ast va hich tarh va naghshi roye an dide nemishavad va dar zemn ertefae takht chahar laye bode va sathe kenarye takht az PVC ast.

Manzor az tabaghe ya laye dar takhte badi ghesmate haye badi mojazaee ast ke takht ra dar ertefa be chandin laye taghsim bandi mikonad. Har fasele beine do laye tedadi baft be sorate haye mokhtalef darad ke dar bazi az takht khab ha be sorate marpichi va dar bazi digar be sorate zarbdary va ya dayeree ast. In baft haye beine laye haye takht badi be hamrahe khode laye ha komak be estehkame takht mikonand harche gheimate takht bishtar bashad tedade in laye ha niz afzayesh miyabad vaghty ke layee az takht badi shoma sorakh shaved dar haghighat khod e laye sorakh shode zodtar az laye haye digar bad kam mikonad ke khode in neshan dahande ahamiate laye haye takhte badi mibashad.

Dar bazi az model haye takhte badi intex dar ghesmate balaee takht yek baramadegi roye laye aval dide mishavad ke in baramadegi ra be onvane ertefae balesh moarefi mishavad ke mitavanad be onvane yek balesh va ya be onvane yek negah darande (estep) balesh moarfi kard va bazi model haye digar daraye sathe saf hastand ke dalile an niz yek dast bodane laye avale takht mibashad. Barkhi az model haye tarh dar niz daraye yek baramadegi besyar boland tar az takht hastand ke in baramadegi ra be onvane taj va ya nim taj takht marofand mesle takhte badi do nafare nim taje saltanaty ke in takhte khab ha be dalile shekel zahery va keifiate behtar jozve takht haye badi geran gheimat tar hastand. Hamchenin dar in model az tyakht haye badi yeki az tabaghaty ke roye takht gharar darad ke haman toshake takht mibashad az takht joda mishavad va mitavan in laye ra be sorate jodagane morede estefade gharar dad ke in khod besyar karaee ast.

Ertefae laye haye bazi az takhte khab haye badi daraye sathe jabry ast ke daghighan in sath gir roye takht niz bekar raft east va dar aksare model haye digar in sath daraye jense PVC ast.

Nokte : tamamie takht khab haye badi ghabeliate nasb va estefade az malhafe ra darand.