راهنمای پرداخت سریع
این پرداخت برای مشتریانی است که میخواهند محصول مورد نظر خود را هر چه سریع تر و بدون نیاز به ایمیل از  اینتکس خریداری کنند. 
برای خرید در این نوع پرداخت با پر کردن چند فیلد که براحتی در قسمت زیر توضیح داده شده میتوانید محصول خود را انتخاب و پرداخت نمایید:
1- نام و نام خانوادگی: حتما اسم کوچک خود را قید نمایید
2- شماره تماس: شماره ای را که پاسخ میدهید وارد نمایید (بهتر است موبایل باشد)
3- مبلغ: هر محصول قیمت مشخص خود را داشته که باید به ریال وارد شود و اگر دو محصول به بالا انتخاب شده جمع کل حساب گردد
4- آدرس: محلی را که جنس باید دریافت شود وارد نمایید و برای فاصله از ، یا - استفاده نمایید
5- کد کالا: کدی است که کنار هر محصول تایپ شده است و معمولا 5 رقمی است، برای خرید های بیشتر از یک کد از ، و - استفاده شود
6- در مرحله آخر بعد از پرکردن کل گزینه ها به درگاه امن بانک ملت متصل میگردید

نیاز به شماره حساب جهت کارت به کارت یا عملیات بانکی دارید؟ شماره کارت و حساب اینتکس

فرم پرداخت سریع