اعتبار سایت اینتکس
سایت های خبر گذاری بسیار زیادی در ایران فعالیت دارند که سایت اینتکس را همواره تایید کرده و قصد در معرفی بهتر محصولات ما دارند، این ها همه از معتبر بودن این برند جهانی خبر میدهد و شاید یکی از پشتوانه ها و دلگرمی های شرکت اینتکس ایران است، مطالب ذکر شده در این سایت ها تماما درست بوده و مورد تایید ما نیز میباشد.
در زیر قصد داریم تا وب سایت های خبر گذاری ای که ما دیده ایم را به شما معرفی کنیم تا شاید قوت قلبی برای اعتماد بیشتر به مجموعه اینتکس باشد:
 
پایگاه خبری رجا نیوز
خبر گذاری فردا نیوز